صفحه اصلی شرایط معافیت از خدمت تماس با ما
شنبه 09 خرد ماه 1394 ساعت 12:03

دستورالعمل معافیت سربازی برای خانواده های دارای فرد معلول سازمان بهزیستی استان یزد معاونت امور توانبخشیدر سازمان بهزیستی دو ماده یا قانون برای معافیت سربازی مشمولان پیش بینی شده است تا مشمولان پس از معافیت بتوانند از معلول خود مراقبت و نگهداری به عمل آورند.

1-ماده 9 رهبری: که برابر با ابلاغیه معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از تاریخ 23/4/1382 شروع به اجرا گردیده است.این ماده از سری امتیازات ویژه ای است که به خانواده توانخواهان تعلق گرفته است.مدت زمان اجرای این ماده، تا پايان سال 1389 تمديد گرديده است.
طبق این قانون: «کلیه خانواده هایی که دارای فرزند معلول جسمی،ذهنی و روحی بوده و دارای یک فرزند ذکور سالم بالای 18 سال باشند،آن فرزند سالم مشمول، معاف از خدمت می گردد.»
تبصره الف-در معافیت ماده 9 معلول بايد مجرد باشد و يا چنانچه از همسر خود جدا شده باشد(طلاق رسمي گرفته باشند) و با خانواده زندگي كند و فرزندي نداشته باشد، همان حكم مجرد را دارد و  در شمول اين قانون قرار مي گيرند.

تبصره ب-طبق قانون در معافیت ماده 9 مشمول نباید برادر بالای 18 سال سالم داشته باشد به عبارتی مشمول تنها فرزند ذکور سالم بالای 18 سال خانواده باشد و اگر خانواده فرزند ذکور بالای 18 سال دیگری دارد وی خود معلول باشد و نیاز به مراقبت داشته باشد.بنابراین داشتن برادر زیر 18 سال ممانعتی ندارد.
تبصره ج-در معافیت ماده 9 معلول جسمی شامل اختلالات جسمی حرکتی،بینایی،شنوایی و گفتاری می شود.در قانون معافیت سربازی معلولیتها با هم جمع زده نمی شود ، بلکه شدت معلولیت غالب در نظر گرفته می شود.
تبصره د –خانواده هایی که فرزند معلول آنها در مرکز توانبخشی شبانه روزی، نگهداری می شود نمی توانند از قانون ماده 9 معافیت استفاده نمایند.چنانچه این خانواده ها اقدام به ترخیص فرزند معلول خود نمایند، تا پنج سال فرد معلول حق پذیرش و بستری در مراکز شبانه روزی و نگهداری توانبخشی سراسر کشور را نخواهد داشت.خانواده هایی که فرزند معلول آنها از مراکز توانبخشی روزانه استفاده می نمایند مجاز به بهره مندی از این قانون هستند.

2-ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان: که از تاریخ 22/1/1385 ابلاغ و اجرا شده است که این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد.
بموجب این قانون: «یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده(هردو یا یکی از آنها معلول باشند)،و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشند،از انجام خدمت سربازی معاف می باشند. همچنین برابر تبصره ذیل این ماده، همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول خود را برعهده داشته باشند از انجام خدمت سربازی معاف می گردند.»
«همچنين برابر آخرين تبصره ذيل اين ماده، مشموليني كه داراي فرزند معلول هستند،از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.معلول در قالب ضوابط  تشخيص معلوليت ماده 6 قانون جامع حمايت از معلولان و در صورت تعيين سطح معلوليت به ميزان شديد و يا خيلي شديد از سوي كميسيون پزشكي بهزيستي قابل ارجاع مي باشد.افرادي كه تا تاريخ 1/3/1388 مرتكب غيبت شده اند در شمول اين مقررات قرار مي گيرند.»

تبصره الف-چنانچه خانواده اي داراي چند شرايط بود(پدر،مادر،دو فرزند معلول باشند) صرفاً يك نفر از معافيت برخوردار خواهد شد و هر گونه اظهار نظر مغاير ملغي مي گردد..
تبصره ب –با توجه به لفظ حداقل در قانون، خانواده هایی که چند فرزند معلول هم داشته باشند صرفاً یک فرزند معاف خواهد شد.
تبصره ج –چنانچه فرزندی به دلیل معلولیت و نیاز به مراقبت داشتن پدر یا مادر قبلاً در اجرای ماده 44 قانون وظیفه عمومی نیروی انتظامی معاف شده باشد، فرزند دیگر از قانون ماده 6 نمی تواند استفاده کند، مگر اینکه مشمول استفاده کننده از معافیت در قید حیات نباشد و یا خودش نیاز به مراقبت داشته باشد و یا در خانواده مشمول وضعیت جدیدی ایجاد شود، مثلاً مادر خانواده یا دو فرزند معلول شوند، لیکن کسانی که در اجرای قانون دیگری غیر از ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، قبلاً یکی از فرزندان خود را معاف کرده باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند.به عنوان مثال پدر جانبازی قبلاً یک فرزند خود را به دلیل جانبازی معاف کرده باشند و همسر یا دو فرزند وی معلول باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند.
تبصره د –منظور از فرزندان کسانی هستند که در خانواده هستند و با پدر و مادر زندگی می کنند،لذا کسانی که ازدواج کرده و زندگی مستقلی تشکیل داده اندخودشان می توانند فرزند خود را معاف کنند و نمی توانند یک بار برادر و بار دیگر فرزند خودشان را از خدمت معاف کنند.لیکن کسانی که در اجرای این مقررات و قبل از تشکیل خانواده یک برادر آنها معاف شده و بعدها خودشان ازدواج کرده و صاحب فرزند شوند، می توانند در اجرای این قانون یک فرزند خود را معاف کنند.به طور خلاصه فرزندان(برادر يا خواهر مشمول كه معلول هستند) بايد مجرد باشند و در مورد فرزندان مطلقه ،چنانچه از همسر خود جدا شده باشند(طلاق گرفته باشند) و با خانواده زندگي كنند و فرزندي نداشته باشند، همان حكم مجرد را دارد و  در شمول اين قانون قرار مي گيرند.

تبصره ه –مردانی که دو زن دارند و دارای حداقل 2 معلول باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند.
تبصره و –کسانی که دارای همسر معلول هستند، باید قبل از تاریخ 12/1/1385 ازدواج کرده باشند یا همسر آنها بعد از ازدواج معلول شده باشند، تا در شمول این مقررات قرار بگیرند. چنانچه زن معلول یا یکی از بستگان وی از طریق سازمان بهزیستی با ارائه مدارک اثبات کند که شوهرش سرپرستی او را رها نموده است، کارت معافیت صادر شده برای وی ابطال و فرد جهت انجام دوره ضرورت اعزام خواهد شد که در این صورت بایستی واحد وظیفه عمومی شهرستان مراتب را جهت اقدام به معاونت وظیفه عمومی استان و از آن طریق به معاونت وظیفه عمومی ناجا منعکس نمایند.
تبصره ز –ملاک برخورداری از مقررات فوق وضعیت فرد در زمان احضار قانونی جهت انجام خدمت دوره ضرورت می باشد، لذا کسانی که در زمان غیبت واجد شرایط شده اند،رسیدگی به تقاضای آنان منوط به داشتن عذر موجه بر اساس ضوابط جاری قانون خدمت وظیفه عمومی می باشد،به عبارتی باید مدارکی دال بر اینکه ابتدا معلولیت رخ داده و سپس مشمول به سن مشمولی رسیده باشد، ارائه کنند.
تبصره ح –در ماده 6 خانواده هایی که بیش از یک فرزند معلول دارند حتماً باید یک فرزند معلول در خانواده نگهداری شده تا بتوانند از این قانون استفاده کنند.خانواده هایی که فرزند معلول آنها از مراکز روزانه توانبخشی استفاده می نمایند مجاز به بهره مندی از این قانون هستند.خانواده هایی که پدر یا مادر و یا هردو معلول بوده و در مراکز شبانه روزی بستری می باشند،می توانند از این قانون بهره مند شوند و نیازی به ترخیص آنان از مراکز شبانه روزی نیست.

توضيح مهم:در خانواده هايي كه بيش از دو فرزند آنان معلول باشد و يا چند نفر از اعضاي ديگر خانواده معلول باشند فقط و فقط يك نفر از طريق سازمان بهزيستي مي تواند از معافيت سربازي برخوردار گردد.

طبق تعریف، منظور از معلول فردی است که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد و موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
معلولیت ها به 6 گروه عمده و شایع ذیل طبقه بندی می شوند:
1-اختلالات جسمی،حرکتی
2-اختلالات ذهنی
3-اختلالات بینایی
4-اختلالات شنوایی
5-اختلالات گفتاری
6-اختلالات اعصاب و روان
شدت معلولیت هر گروه بر اساس روش رتبه ای بوده و در چهار سطح خفیف،متوسط،شدید و خیلی شدید مشخص می گردد.

مشمولان واجد شرایط می توانند به سایت سازمان بهزیستی استان یزد مراجعه نمایند و پس از مطالعه قوانین و مقررات معافیت سربازی برای خانواده های دارای فرد معلول،در صورت داشتن شرایط ،فرم ثبت نام اولیه را با دقت تکمیل نمایند و در صورت داشتن شرایط در پایان تکمیل فرم،به یکی از فرمهای معافیت ارجاع داده می شوند و یک کد رهگیری ارائه می گردد و اگر در شمول مقررات معافیت سربازی نباشند،پس از تکمیل فرم به ثبت نام کننده پیغام داده می شود.پس از چند روز ثبت نام کننده از طریق کد رهگیری سایر مراحل را دنبال می کند.اگر معلول مربوطه در بهزیستی پرونده قبلی دارد،فرم معافیت مربوطه را تکمیل می کند و مدارک خواسته شده را نیز پیوست می کند و منتظر پیغام از طریق کد رهگیری می باشد ولی اگر پرونده قبلی در بهزیستی ندارد با مراجعه به مراکز توانبخشی مربوطه و گرفتن گواهی معلولیت سایر مراحل را دنبال می کند.از طریق سیستم تاریخ شرکت در کمیسیون به فرد اعلام می گردد و نتیجه نهایی نیز از طریق کد رهگیری قابل پیگیری است.

مدارک مورد نیاز برای ماده 9 معافیت رهبری:
1-گزارش مددکاری
2-کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی معلول یا معلولین
3-کپی تمام صفحات شناسنامه(عکس دار) و کپی کارت ملی مشمول
4-کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی پدر مشمول
5-کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی مادر مشمول
6-اصل استعلام ثبت احوال که چنانچه اسامی فرزندان دو وجهی است ثبت احوال جنسیت فرزند را مشخص نماید.
7-اصل گواهی معلولیت(عکس دار) که دارای مهر و امضاء کارشناس توانبخشی مربوطه، کارشناس مسئول و رئیس اداره بهزیستی شهرستان باشد.
8-گواهی پزشک متخصص
9-دو قطعه عکس جدید معلول یا معلولین
10-دو قطعه عکس جدید مشمول
11-پیش نویس تکمیل شده فرم ناجای مخصوص ماده 9 که حتماً در آن شماره پرونده قید شود.
12-پیش نویس تکمیل شده فرم کمیسیون پزشکی(مشخصات فردی،آدرس و تلفن و تاریخچه پزشکی)
13-فرم اظهار نظر كميسيون پزشكي كه داراي عكس معلول ممهمور به مهر اداره بهزيستي شهرستان مي باشد و در انتهاي فرم نيز مددكار پرونده وجود معلول يا معلولان مربوطه را را در خانواده با مطابقت عكس با خود معلول، با نوشتن نام و نام خانوادگي خود و امضاء تأييد مي كند.
در سمت راست پوشه پرونده فرم چک لیست مدارک نصب شود و مدارک مورد نیاز در صورت وجود تیک بخورد و در سمت چپ پرونده نيز بعد از الصاق تمامي مدارك فرم اظهار نظر كميسيون پزشكي در روي ساير مدارك نصب شود.

مدارک مورد نیاز برای ماده 6 معافیت:
1-گزارش مددکاری که خصوصاً در مورد وضعیت معلول، تاریخ معلولیت،وضعیت تحصیلی و خدمت برادران مشمول و نوع معافیت آنها در صورت معاف بودن و... توضیح داده شود.
2-کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی معلول یا معلولین
3-کپی تمام صفحات شناسنامه(عکس دار) و کپی کارت ملی مشمول
4-کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی پدر مشمول
5-کپی تمام صفحات شناسنامه و کپی کارت ملی مادر مشمول
6-اصل رضایتنامه با امضای پدر و مادر
7-کپی کارت پایان خدمت یا معافیت و كپي تمام صفحات شناسنامه و كپي كارت ملي سایر برادران
8-اصل گواهی معلولیت(عکس دار) که دارای مهر و امضاء کارشناس توانبخشی مربوطه، کارشناس مسئول و رئیس اداره بهزیستی شهرستان باشد.
9-گواهی پزشک متخصص که در صورت غیبت، تاریخ معلولیت را پزشک متخصص در صورت امکان مشخص نماید.
10-اصل تعهدنامه برای مشمولان دارای همسر معلول که در حوزه ستادی با حضور مشمول و معلول تکمیل می گردد.
11- دو قطعه عکس جدید معلول یا معلولین
12-دو قطعه عکس جدید مشمول
13-پیش نویس تکمیل شده فرم ناجای مخصوص ماده 6 که در آن حتماً تاریخ معلولیت قید گردد.
14- پیش نویس تکمیل شده فرم کمیسیون پزشکی(مشخصات فردی،آدرس و تلفن و تاریخچه پزشکی)
15- فرم اظهار نظر كميسيون پزشكي كه داراي عكس معلول ممهمور به مهر اداره بهزيستي شهرستان مي باشد و در انتهاي فرم نيز مددكار پرونده وجود معلول يا معلولان مربوطه را در خانواده با مطابقت عكس با خود معلول، با نوشتن نام و نام خانوادگي خود و امضاء تأييد مي كند.
در سمت راست پوشه پرونده فرم چک لیست مدارک نصب شود و مدارک مورد نیاز در صورت وجود تیک بخورد و در سمت چپ پرونده نيز بعد از الصاق تمامي مدارك فرم اظهار نظر كميسيون پزشكي در روي ساير مدارك نصب شود.


در روز کمیسیون حضور مشمول و معلول یا معلولین به همراه مدارک پزشکی و سوابق بستری و دفترچه بهداشتی معلول یا معلولین و اصل شناسنامه معلول یا معلولین، اصل شناسنامه مشمول واصل شناسنامه پدر و مادر مشمول الزامی است.

 
  
 

 
    » بازديد امروز: 0 نفر
  » تعداد كليك: 0 مرتبه
  » بازديد ديروز: 0 مرتبه
  » كل بازديد: 2481 مرتبه

 
 
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به سازمان بهزیستی استان یزد است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بدون مانع است.
Powered By: Farasadr .Co 2010